Този сайт използва бисквитки за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

ОП "СПИОПТ"Димитровград

Работно време - Неделен пазар
Петък, събота и неделя от 06.00 до 16.00 ч.
Меню

Важно за търговците на територията на Община Димитровград

03.01.2024
В брой 106 от 22.12.2-23 година е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси приет от 49-то Народно събрание на 12 декември 2023 година.
Едно от измененията и допълнениата касае патентния данък.
 • до 31 декември 2023 година прага за регистрация по патентен данък бе в размер на 50000 лв.
 • от 1 януари 2024 година прага за регистрациа по патентен данък става 100000 лв.

Физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват дейности, посочени в приложение № 4 (патентни дейности) на Закона за местните данъци и такси, се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:
 • оборотът на лицето за предходната година не превишава 100 000 лв., и
 • лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.
Търговците попадащи до увеличения размер на прага за регистрация следва да се обърнат към своите счетоводители за изясняване на обстоятелствата дали да се регистрират по патентен данък или да останат по облагане съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане.

Размерът на патентния данък на територияа на община Димитровград не се променя през 2024 година.

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

Заведения за хранене и развлечения — данъкът се определя в лева за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:
а) ресторанти: 1-2 звезди – 6 лв., 3 звезди – 10 лв.
б) заведения за бързо обслужване: 1-2 звезди – 3 лв., 3 звезди – 8 лв.
в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”: 1-2 звезди – 3 лв., 3 звезди – 8 лв.
г) кафе-сладкарници: 1-2 звезди – 3 лв., 3 звезди – 10 лв.
д) барове:
 • дневни: 2 звезди – 10 лв., 3 звезди – 25 лв.
 • нощни: 2 звезди – 20 лв., 3 звезди – 30 лв.
е) бюфети, каравани и павилиони — за обект: 100 лв.

Търговия на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ на обекта – данъка се определя в размер на 1 кв.м. нетна търговска площ според местонахождението на обекта /за пазара/ – 10 лв. на кв.м.

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, следва да подадат данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.

Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал. 1 и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
 1. за първото тримесечие - до 31 януари;
 2. за второто тримесечие - до 30 април;
 3. за третото тримесечие - до 31 юли;
 4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

За улеснение на търговците на неделен пазар, отдел „Приходи“ организира приемна в касата на пазара с работно време през месец Януари 2024 г. всеки петък и неделя от 8:30 до 14:30 часа.
В приемната можете да получите образеца на декларация и след попълването да я подадете и след обработка да заплатите дължимия от Вас размер на патентния данък.

Начини за заплащане на патентния данък:

в брой:
 • на касите в отдел „Приходи”, Община Димитровград, находящи се на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 - запад /партер/;
 • на касите на Изипей АД в страната;
по банков път:
 • по сметка на Община Димитровград в: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
 • IBAN: BG07BPBI79268465363501
 • BIC: BPBIBGSF
по електронен път:
 • чрез виртуален ПОС на интернет страницата на Община Димитровград www.dimitrovgrad.bg;
 • през системата за електронни плащания ePay.bg.

Код за вид плащане:
441400 ПАТЕНТЕН ДАНЪК